Projecte català

Qui som?

Un dels temes de recerca del Laboratori de l’Atmosfera i de l’Oceà de l’Institut Català de Ciències del Clima - Laboratori de Recerca del Clima del Parc Científic de Barcelona (LAO-IC3; LRC-PCB) és la dinàmica del carboni, anant des de l’escala local a la global, passant per l’escala regional (NE de la Península Ibèrica). S’obtenen mesures precises i acurades de CO2 atmosfèric en estacions de superfície en llocs remots, torres altes i plataformes aerotransportades. El LAO-IC3-LRC-PCB també té com objectiu aproximar la recerca a la societat.

L’objectiu educatiu és el de convertir-se en un centre educatiu obert a escala internacional en recerca climàtica i canvi global tant dins d’un marc educatiu formal com no formal.

Dintre del projecte CarboSchools+, el LAO-IC3-LRC-PCB està treballant amb Escoles de la Fundació Tr@ms, una associació d’escoles interessada en la docència de la ciència en les seves classes, implementant les disciplines del Cicle del Carboni i Canvi Global en el seu currículum. Dintre de la xarxa europea SchoolCO2web, les Escoles Tr@ms seran un punt focal on científics, professors i estudiants es trobaran. A més a més, la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró serà també una estació de mesura de CO2. Aquest serà el punt focal de les discussions no-formals sobre qüestions de Canvi Global, sempre amb la concurrència d’un científic involucrat en aquest àmbit de recerca. Una exposició sobre el projecte CarboSchools+ i la Ciència del Cicle del Carboni i Canvi Global contextualitzarà les mesures de CO2 obtingudes en el centre de la ciutat de Mataró. Diferents Instituts d’Estudis Secundaris (IES) també participaran en aquest projecte, realitzant transsectes de CO2 atmosfèric en diferents punts de la geografia catalana per tal de conèixer la seva distribució en l’espai i en l’alçada.

Llistat d'escoles participants


Carboschools poster (PDF)
Activity (PDF)

CarboSchoolsSeventh Framework Programme Institut Català de Ciències del Clima UB Parc Científic Laboratori de recerca del clima